Privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis internetine parduotuve autowheels.lt. 

1.2. Mes gerbiame Kliento privatumą ir saugome privačius duomenis, kuriuos mums pateikiate, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.


2. Duomenų pateikimas

2.1. Užsakymo ar registracijos formoje klientas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pateikiami, melagingi ar klaidinantys duomenys, mes turime teisę anuliuoti registraciją ar užsakymą arba apriboti galimybes naudotis interneto parduotuve. Pasikeitus duomenims, prašome juos atnaujinti.


3. Tiesioginė rinkodara

3.1. Duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslais naudojame ir tvarkome kliento sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

  • Interneto svetainės autowheels.lt registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
  • Anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimu

3.2. Bet kuriuo atveju, klientas visada turi galimybę atsisakyti naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje arba susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ir visais kitais įmanomais būdais.


4. Pasirinkimo laisvė

4.1. Klientas sprendžia, kokius savo duomenis atskleisti. Pavyzdžiui, vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų, informacijos apie įvairias akcijas.


5. Užklausų pateikimas

5.1. Kliento duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje užklausos formoje. Nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į kliento užklausą.


6. Registracija

6.1. Kleinto duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas vartotojui suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt registruojant naują paskyrą. Klientui neužpildžius privalomų registracijos laukų, negalėsime sukurti Jūsų paskyros.


7. Duomenų saugojimo terminas

7.1. Visus kliento asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

7.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje autowheels.lt.

7.3. Klientų užklausų duomenis saugome tol, kol yra nagrinėjama  pateikta užklausa ir 3 metus po pateikimo.


8.  Duomenų perdavimas

8.1. Kliento asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda  administruoti autowheels.lt internetinę parduotuvę ir saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.


9. Informacija apie nepilnamečius

9.1. Patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.


10. Slapukai

10.1. Į Jūsų kompiuterį autowheels.lt internetinis puslapis gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Klientas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. 


11. Duomenų apsauga

11.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

11.2. Autowheels.lt imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.


12. Kliento teisės

12.1. Klientas turi šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:

12.2. Prašyti, kad autowheels.lt leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

12.3 Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

12.4 Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

12.5 Teisę atšaukti sutikimą;

12.6 teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12.6. Klientas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi elektroniniu paštu adresu info@autowheels.lt.


13. Galiojimas ir pakeitimai

13.1. Ši privatumo politika galioja nuo internetinio puslapio įkūrimo dienos. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją autowheels.lt interneto svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.


14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@autowheels.lt.